Ưu đãi HOÀN TIỀN đến 50K khi thực hiện quét mã QR và thanh toán qua Ví điện tử AirPay tại 04 chuỗi cửa hàng từ LOTTERIA, TOCO TOCO, GUMACSAVOR .

– Thời gian: Từ ngày 08/01/2020 đến 07/02/2020

STT Chuỗi cửa hàng Hoàn tiền Lưu ý
1 Lotteria 50% (tối đa 50K) Áp dụng 01 lần/ 01 ngày/ 01 cửa hàng và 03 lần/ 01 tháng
2 Toco Toco 50% (tối đa 50K) Áp dụng 01 lần/ 01 ngày/ 01 cửa hàng và 03 lần/ 01 tháng
3 Gumac 30% (tối đa 50K) Áp dụng 01 lần/ 01 ngày/ 01 cửa hàng và 05 lần/ 01 tháng
4 Savor 30% (tối đa 50K) Áp dụng 01 lần/ 01 ngày/ 01 cửa hàng và 05 lần/ 01 tháng