Khách hàng đến BHD Star khi mua 1 combo special bất kì sẽ được bốc thăm nhận quà ngẫu
nhiên. Các phần quà bao gồm:

– Nivea Man

– 1 Ly Pepsi

– Refill Bắp/ Pepsi

– Voucher mua 1 tặng 1

– Voucher discount 15% Bắp Nước

– Câu chúc Tết

Thời gian: 25.01.2020 – 14.02.2020

Hướng dẫn dùng quà:

– Voucher mua 1 tặng 1: Áp dụng cho vé xem phim. Quy định voucher in rõ
trong mặt sau của voucher.

– Refill Bắp/ Pepsi: Refill trong ngày theo size quy định.

– Voucher discount 15% Bắp Nước: Áp dụng cho lần giao dịch tiếp theo.

– Ly nước Pepsi có thể áp dụng cho lần sau