Thời gian bay áp dụng đến tận cuối năm 2020

  • Hạng Business nhập QUOCDANVIP
  • Hạng Eco, Plus nhập QUOCDAN

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Hotline NCB (VN) 1800 6166, Hotline (Quốc tế): (84) 28 38 216 216, Email: CallCenter@ncb-bank.vn

Không áp dụng cho giai đoạn 25/04 – 05/05/2020, 20/05 – 17/08/2020, 25/12 – 31/12/2020.