• Giảm giá tới 50% tất cả sản phẩm xhào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
  • Giảm thêm 8% trên tổng hoá đơn sau chiết khấu đối với những đơn hàng có cả sản phẩm Nam và Nữ

Thời gian: 24/02 – 10/03/2020

Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống showroom của ELLY