Khi bạn mua combo – 1 miếng gà rán và 1 ly Pepsi (S) giá 46.000đ được tặng Khoai tây lắc hoặc Mì Ý ngang giá

Combo 1: Gà rán, khoai tây lắc, Pepsi (S)
Combo 2: Gà rán, Mì Ý, Pepsi (S)

Thời gian áp dụng: 21.02 ~ 31.03.2020