Coffee House khuyến mãi mua 1 tặng 1 tại tất cả các chi nhánh áp dụng cho :

  • Món mua và món tặng áp dụng: Bộ đôi Sơ Ri gồm Yakult Sơ ri và Trà Sơ ri
  • Món mua và món tặng không áp dụng size

Khung giờ áp dụng: 9h00 – 22h00

Lưu ý:

  • Không giới hạn số mã trong suốt chương trình
  • Không áp dụng cửa hàng The Coffe House Signature