Ưu đãi Mua 1 tặng 1 Pizza. Áp dụng cho:

  • Món mua: 01 Pizza bất kỳ từ size M (Seafood Pesto/ Seafood Gourmet/ Deluxe/ Classic/ Pizza Chất)
  • Món tặng: 01 Pizza Chất cỡ trung (size M), đế dày/mỏng (Crabstick Cocktail/ Sausage Delight/ Chili BBQ Chicken/ Ham & Bacon)

LẤY ƯU ĐÃI >>

Lưu ý:

Mỗi người được dùng:

  • 1 mã/ ngày trong suốt chương trình
  • 1 thiết bị chứa mã

Mỗi mã chỉ:

  • Dùng 1 lần khi thanh toán
  • Dùng cho 1 sản phẩm mua + 1 sản phẩm tặng
  • Áp dụng dùng tại quán. Không áp dụng giao hàng

Xem các deal đồ ăn khác