Nhập mã STARBUCKS50 giảm 50% (tối đa 50k cho mọi đơn hàng)

Thời gian: áp dụng từ 14h – 16h 

Nhập mã “FREESHIP” x 10 lần/tháng để nhận freeship trong 5km.
Nhập mã “APFOOD giảm 50% (tối đa 25k x 10 lần)các đơn hàng tiếp theo khi thanh toán qua AirPay