image

Steam đang mở chơi thử một số game từ mùng 7 – 11/11, các game sẽ được cập nhật theo từng ngày
Điểm qua ngày mùng 8/11, chúng ta có các game sau


Không chỉ thế, Steam cũng tặng chúng ta một đống deal game được giảm lên tới 50%