ViettelPay ưu đãi hoàn tiền 50% mọi giao dịch thanh toán trong khung giờ vàng, ngày vàng đến Tháng 6/2020

Ưu đãi Giờ Vàng

1.Thời gian: Từ 9-11h, 12h – 14h, 19h – 21h từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần kéo dài từ 23/1 – 30/6/2020

2. Đối tượng: Áp dụng cho khách hàng mới

3. Ưu đãi:

  • Hoàn tiền tới 50% giá trị giao dịch (tối đa 25.000đ)
  • Nhận voucher giảm giá 50% (tối đa 25.000đ/GD/TB)

4. Lưu ý:

  • Áp dụng giao dịch thanh toán từ nguồn tiền ViettelPay.
  • Mỗi khách hàng có tối đa 1 lần khuyến mại xuyên suốt cả chương trình.
  • Thời gian hoàn tiền và tặng voucher: trong vòng 72h tính từ thời điểm thực hiện giao dịch.

*Nguồn: ViettelPay

Ưu đãi Ngày Vàng

1. Thời gian: Từ 0 – 24h Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần, từ 23/1 – 30/6/2020

2. Đối tượng: Mọi khách hàng khi nhận được thông báo

3. Ưu đãi:

  • Hoàn tiền tới 50% giá trị giao dịch (tối đa 25.000đ)
  • Nhận voucher giảm giá 50% (tối đa 25.000đ/GD/TB)

4. Lưu ý:

  • Áp dụng giao dịch thanh toán từ nguồn tiền ViettelPay.
  • Mỗi khách hàng có tối đa 1 lần khuyến mại xuyên suốt cả chương trình.
  • Thời gian hoàn tiền và tặng voucher: trong vòng 72h tính từ thời điểm thực hiện giao dịch.