Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng ZaloPay & kéo dài đến 22/09/2019.

Thông tin gói K+:Xem ngay 4 kênh K+ gồm K+1; K+PM; K+PC; K+NS

Thông tin gói gia đình: Xem hơn 120 kênh truyền trong nước và 72 kênh quốc tế

Xem chi tiết ưu đãi tại đây>>