– Khách hàng nhập mã QRSONY10 khi thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking sẽ được giảm ngay đến 500.000đ trên mỗi hóa đơn tại MediaMart.

Thời gian: 04/01/2020 đến 24/01/2020


Điều kiện ưu đãi
  • Khách hàng được khuyến mại tối đa 01 lần/tháng.
  • Không giới hạn số lần khách hàng được khuyến mại trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức.
  • Không hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại (đơn hàng được hưởng khuyến mại khi đổi trả 1 phần sẽ phải hủy và nhập lại toàn bộ đơn hàng để được hoàn lại tiền cho giao dịch đó) .