Đến hết ngày 30/10/2019, khi nạp tiền điện thoại qua ví Vimo, các chủ Nam A Bank sẽ nhận được:

Hoàn tiền 20% tối đa 150.000vnđ/khách hàng:

  • 10% tối đa 75.000vnđ sẽ hoàn về ví VIMO
  • 10% tối đa 75.000vnđ sẽ hoàn về thẻ Nam A Bank
  • Miễn phí giao dịch khi thanh toán qua thẻ/tài khoản liên kết Nam Á Bank.

Lưu ý: Không giới hạn số lượng giao dịch được hoàn tiền, nhưng tổng giá trị tiền hoàn của 01 khách hàng tối đa là 150.000 VNĐ