Để sử dụng ứng dụng gọi xe VATO bạn chỉ cần trang bị điện thoại di động có kết nối internet (wifi, 3G…)

Bước 1

Cài đặt VATO

Đăng ký thông tin