Ngày Black Friday, AlFresco ưu đã mua 1 tặng 1 Pizza khi mua mang về tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc.

image

Điều kiện áp dụng

  • Mua 01 tặng 01 pizza L/XL
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Al Fresco’s và mua mang về
  • Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT
  • Áp dụng trong 29/11.

Hệ thống cửa hàng của AlFresco>>

Pepperonis pizza 20K mỗi thứ 2 hàng tuần