Bpack có giảm 30% toàn bộ sản phẩm cho chủ thẻ BIDV trong năm 2020.

Thời gian: từ 7/1-31/1/2020

– Áp dụng tại tất cả chi nhánh của Bpack

*Nguồn: Bpack


Xem thêm các ưu đãi thời trang khác được Tiền Đâu Rồi cập nhật liên tục.