9.9 MÃ TOÀN SÀN 

 • 0h: Lấy Mã Mọi Đơn, Mã nhóm ngành, Mã bất ngờ ở trong link
 • 9h: Mã 999K + Voucher tiêu dùng (FMCG)
 • 12h: Voucher Công nghệ, điện tử (EL)
 • 15h: Voucher Quốc tế (CB) + Thời trang (FASHION)
 • 18h: Voucher bí mật 999K + Voucher Đời sống (LIFE)
 • 21h: Voucher Bất ngờ (cơ hội cuối)

Mã mọi đơn

 • 0h: 0H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 0h: 0HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500k
 • 0h: 0909BAOVE giảm 10k mọi đơn từ 0đ
 • 9h: 9H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 9h: 9HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500k
 • 12h: 12H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 12h: 12HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500k
 • 15h: 15H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 15h: 15HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500k
 • 18h: 18H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 18h: 18HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 21h: 21H0909 giảm 8% tối đa 100K mọi đơn từ 500K
 • 21h: 21HXU99 hoàn 10% tối đa 100K mọi đơn từ 500K

Cho các sp mục Flashsale:

 • 0h: 9T9FS1 giảm 10% tối đa 30k từ 150k
 • 9h: 9T9FS2 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k
 • 12h: 9T9FS3 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k
 • 15h: 9T9FS4 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k
 • 18h: 9T9FS5 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k
 • 21h: 9T9FS6 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k

Các sp gắn tag Hoàn xu

Extra

Khung giờ săn mã 

Mã mọi đơn

Nhóm ngành Tiêu dùng (SKSĐ, Mẹ bé, giặt giũ, bách hóa, pet)

Nhóm ngành Thời trang (Thời trang nam, nữ, bé, túi ví, giày dép, phụ kiện, thể thao – du lịch, đ.hồ)

Nhóm ngành Đời sống (Nhà cửa, sách, xe, đồ chơi)

Nhóm ngành Công nghệ (Đ.tử, đ.thoại, camera, phụ kiện, điện gia dụng, máy tính)

 • 0h: ELHUNT999 giảm 999K đơn từ 10m
 • 9h: ELHUNT999 giảm 999k đơn từ 10m (back)
 • 12h: ELSHOCK giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K

Quốc tế

 • 9h: ..lấy ở banner..

Trăm tỷ ưu đãi

Airpay

 • Chờ đón ưu đãi hấp dẫn từ Airpay
.
————-> Tiêu dùng <————-

MÃ TIÊU DÙNG 

 • FMCG0909 giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • FMCGSALE9 hoàn 8% tối đa 100K đơn từ 500K
 • FMCG8 hoàn 8%, tối đa 100k từ 500k
 • FMCG9 giảm 100K đơn từ 1m3
 • FMCG99 giảm 8%, max 100k từ 500k
 • FMCG5 hoàn 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • FMCGMDD99 giảm 10%, max 100k từ 399k
 • FMCGFS0H giảm 7%, max 50k từ 300k
 • FMCGFS5 giảm 5%, max 50k từ 300k
 • FMCGFS giảm 5%, max 50k từ 300k
 • FMCGFS99 giảm 5%, max 50k từ 300k
 • FMCGFSS99 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 250K
 • FMCGCCB99 hoàn 10% tối đa 100K đơn từ 250K
 • Săn deal các khung giờ

Tiêu dùng mall

 • FMCGMART99 giảm 50k đơn từ 250k
 • FMCG199 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 199K
 • FMCG10 giảm 10% tối da 60K đơn từ 250K
 • FMCG12 giảm 12% tối đa 100K đơn từ 500K
 • Voucher ưu đãi khác từ các thương hiệu.

Lưu thêm Voucher

 • Lưu thêm của riêng bạn ở banner..
Sức khỏe sắc đẹp
 • COS0909 giảm 10% tối đa 60K đơn từ 250K
 • COSSALE99 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 500K
 • COSBEST99 giảm 10% tối đa 60K đơn từ 399K
 • COSHOT99 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 350K
 • COS8 hoàn 8% tối đa 100K đơn từ 500K
 • COSLUX99 giảm 12% tối đa 100K đơn từ 450K
 • COSMALL99 giảm 10% tối đa 60K đơn từ 250K
 • Săn deal xx9K hủy diệt các khung giờ:

Săn mã mall các khung giờ

Mẹ bé:
Bách hóa online
 • GRO0909 giảm 7% tối đa 100K đơn từ 300K
 • GROMS09 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 199K
 • GROSALE99 giảm 40K cho đơn từ 600K
 • GROT9 hoàn 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • GROMALL9 giảm 8% tối đa 50k từ 199k
 • GROMALL99 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 150K
Giặt xả
 • HC0909 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K
 • HCSALE09 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 199K
 • HCT9 hoàn 5% tối đa 50K đơn từ 250K
 • HCMALLT9 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 199K
Thú nuôi
 • PET0909 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 400K
 • PETSALE99 hoàn 15% tối đa 50k xu cho đơn từ 200k
 • PETMS09 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 199K
 • PETT9 hoàn 5%, tối đa 50k đơn từ 250k
 • MARS0909 giảm 10%, tối đa 50K đơn từ 250K Mars
.

————-> Thời trang <————-

MÃ THỜI TRANG 

Săn mã các khung giờ
 • 12h: FASHION0909L hoàn 399K đơn từ 300K
 • 12h: MAMSFL909 hoàn 29% tối đa 50K đơn từ 150K
 • 12h: .. lấy ở banner..
 • 15h: FASHION0909M hoàn 499K đơn từ 400K
 • 15h: .. lấy ở banner..
 • 21h: FASHION0909Q hoàn 599K đơn từ 500K
 • 21h: WBFL0909 hoàn 29% tối đa 49k đơn từ 150k
 • 21h: .. lấy ở banner..

Thời trang mall

 • Voucher từ các thương hiệu
Săn mã 20% các khung giờ.
 • 0h: MAMFL909 hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 150K
 • 0h: WTCHHUNT1 hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 250K
 • 0h: WSMFV091 hoàn 20% tối đa 150K đơn từ 0đ
 • 0h: MAMSOFL909 hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 150K
 • 9h: MAMMSFL909 hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 150K
 • 9h: .. lấy ở banner..
 • 15h: WTCHHUNT2 hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 250K
 • 15h: WSMFV092 hoàn 20% tối đa 150K đơn từ 0đ
 • 21h: WSMFV093 hoàn 20% tối đa 150K đơn từ 0đ
 • 21h: .. lấy ở banner..
Thời trang nữ
 • WAFAS99 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K
 • WA99HOT hoàn 15% tối đa 60K đơn từ 300K
 • WAPRE999 hoàn 12%, tối đa 30k đơn từ 99k
 • WA99BOOM hoàn 50k đơn từ 500k
 • WARUN10 giảm 10k đơn từ 99k
 • WAXANH15 giảm 15% tối đa 30k cho đơn từ 150k
 • WASEP01 hoàn 15%, max 30k từ 150k
 • WAGMV99 giảm 15%, tối đa 60k từ 300k
 • WA1599 giảm 15%, tối đa 30k từ 99k
Phụ kiện thời trang
 • FA0909 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K
 • FA99BOOM hoàn 12%, max 30k từ 99k
 • FAVUIT9 hoàn 12%, tối đa 30k từ 99k
 • FA99 giảm 12%, max 30k từ 99k
 • FA8K giảm 8k đơn từ 50k
 • FA10K giảm 10k đơn từ 99k
 • FA12K giảm 12k đơn từ 50k
 • FA35K giảm 15%, max 35k từ 99k
 • FA50K giảm 20%, max 50k từ 150k
.
Giày nữ – túi ví
 • WS0909A giảm 12K đơn từ 0đ
 • WS0909 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 350K
 • WS0909M giảm 15% tối đa 100K đơn từ 350K
 • WST9 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 99K
 • WB0909 giảm 15% tối đa 35k đơn từ 99k
 • WBGREEN giảm 12%, max 30k từ 99k
 • WBMAL99 hoàn 20%, max 150k từ 200k
.
Thời trang trẻ em
Thời trang nam
 • MAFST909 hoàn 50K đơn từ 500K
 • MAGP909 giảm 50k từ 500k
 • MAOP909 giảm 15% tối đa 50k từ 150k
 • MAFST09 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K
 • MAFSS50K909 giảm 15% tối đa 35k từ 99k
 • MA09 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K
 • MA0915 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K
 • MAMALL09 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 150K
 • MACB909 giảm 15K đơn từ 50K
Giày nam
Thể thao – du lịch
Đồng hồ
.

————-> Đời sống <————-

MÃ ĐỜI SỐNG 

Săn mã khung giờ

Nhà cửa đời sống
 • HLHOT99 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K
 • HLBEST99 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 99K
 • HLXU99 hoàn 20K đơn từ 50K
 • HLSALE99 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K
 • HLGIAM12 giảm 12K đơn từ 0đ
 • LIFERHSEP9 giảm 10% tối đa 100K đơn từ 300K
 • HLXU09 hoàn 20k đơn từ 50k
 • Lưu mã khác từ shop bán.
Sách – vpp
 • BM0909 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 300K
 • BMHOT99 giảm 15% tối đa 100k từ 99k
 • BM09SALE hoàn 20k đơn từ 50K
 • BMUUTIEN09 hoàn 10% tối đa 100k đơn từ 99k
 • BM09BOOKCLUB giảm 15% tối đa 50k đơn từ 100k
 • Săn sách đồng giá 1k
Đồ chơi
Xe cộ
 • AU0909 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 99K
 • AUSALE99 giảm 10%, max 100k từ 500K
 • AUHOT99 hoàn 8% tối đa 100K đơn từ 300K
 • AU0109 hoàn 20K đơn từ 50k
 • AUHOTT9 hoàn 10% tối đa 100K đơn từ 99K
 • Săn xe giá sốc
 • Săn deal đồng giá 9k – 99k – x9k
.

———> Công nghệ <———

MÃ CÔNG NGHỆ 

 • ELMIDNIGHT giảm 7%, tối đa 1m từ 2m
 • ELLOCPHAT giảm 6% tối đa 500K đơn từ 3m
 • 12h: ELSHOCK giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K
 • ELSEP70 giảm 5% tối đa 70K đơn từ 500K
 • ELSEP500 giảm 5% tối đa 500K đơn từ 3m
 • ELSEP1M giảm 5% tối đa 1m đơn từ 2m
 • ELSEP1TR giảm 3% tối đa 1m đơn từ 10m
 • ELCOIN100 hoàn 6%, tối đa 100K đơn từ 500K.
 • ELCOIN300 hoàn 6%, tối đa 300K đơn từ 1m5.
 • ELCOIN1M hoàn 6%, tối đa 1m đơn từ 3m.
 • ELFSS09 hoàn 6%, tối đa 100K đơn từ 500K
 • ELSEP10K giảm 10K đơn từ 0đ
 • ELVOTE09 giảm 20% tối đa 99K đơn từ 0đ
 • ELCECOIN hoàn 6%, tối đa 100K đơn từ 500K
 • ELCEMS giảm 5% tối đa 500K đơn từ 3m
 • ELCE99 gảm 5%, max 1m từ 2m
 • Săn deal hot lúc 0h
.
Công nghệ – Điện tử mall
Điện thoại – Phụ kiện
 • ELSEP1M giảm 5% tối đa 1m đơn từ 2m
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 200K đơn từ 3m
 • ELMT7M giảm 4% tối đa 1m đơn từ 7m
 • ELMT99 giảm 6% tối đa 1m từ 5m
 • ELMTCOIN6 hoàn 6%, tối đa 300K đơn từ 1m5
Camera – Phụ kiện máy ảnh
 • ELCA9 giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K
 • ELCASEP hoàn 8%, tối đa 150K đơn từ 500K
 • ELCACOIN9 hoàn 7%, tối đa 1m đơn từ 2m
Máy tính – Phụ kiện
 • ELCL99 giảm 7%, max 300k từ 500k
 • ELCL3MIL giảm 5% tối đa 1m5 đơn từ 3m
 • ELCLXU8 hoàn 8%, tối đa 150k từ 500k
 • ELCL2MIL giảm 7% tối đa 1m đơn từ 2m
Điện gia dụng
 • ELHASEP giảm 7% tối đa 300K đơn từ 500K
 • ELHA99 giảm 7%, max 1m từ 2m
 • ELHACOIN9 hoàn 8%, tối đa 150K đơn từ 500K
 • ELHAXU9 hoàn 5%, tối đa 1m đơn từ 2m
.

———> Mã Khác<———

QUỐC TẾ 

Nạp thẻ dịch vụ

 • VSBILL99 hoàn 3% tối đa 200K đơn từ 0đ
 • APBILL99 hoàn 5% tối đa 100K đơn từ 0đ
 • VSDAY99 hoàn 40% tối đa 20K đơn từ 10K
 • VSBAY99 hoàn 4% tối đa 500K đơn từ 1m5
 • APBAY99 hoàn 4% tối đa 600K đơn từ 1m5
 • APHD99 hoàn 3% tối đa 999K đơn từ 0đ

Săn voucher các khung giờ.

Mum Club
.

——–> Ưu đãi – Lưu voucher <——–

 • 9h: Mở bán 500 gói
 • Voucher 99K và Thuởng xu x3
 • Vào link để xem các c.trình một cách chi tiết hơn
 • Mã ưu đãi giá nhiều khung giờ trong ngày
.

——-> ƯU ĐÃI THƯƠNG HIỆU <———

Adidas

 • 12AMVC giảm 10%, đơn từ 0Đ
 • FASHION7 giảm 7% đơn từ 950k
 • FASHION10 giảm 10% đơn từ 1m2
 • FASHION12 giảm 12% đơn từ 2m
 • Mua 3 sản phẩm bất kì sẽ được giảm thẳng thêm 40% => ngon (nếu bạn mua giày thì bổ xung thêm 2 sp rẻ rẻ như tất, vớ)
Săn mã giảm đến 1400K các khung giờ:
Wipro

Săn mã các khung giờ:

Durex
 • COSDR99 giảm 10% tối đa 60K đơn từ 250K

Unilever

 • COSUI99 giảm 10%, max 50k từ 169k
 • Cơ hội sở hữu quà tặng lên tới 33m
 • Săn sp đặc biệt với giá 1k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ

P&G

 • COSPGT9 giảm 8%, max 50k từ 250k
 • COSHAIR99 giảm 150k đơn từ 450k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Săn voucher các khung giờ.

P&G(HC)

.

Laneige

Săn voucher các khung giờ.

 • 0h: MATTE giảm 100K đơn từ 500K
 • 10h: GLOW giảm 100K đơn từ 500K
 Innisfree
 • COSINNI10 giảm 10%, max 50k từ 350k
 • INNI60 giảm 60k đơn từ 600k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ

ACD

 • COSACD99 giảm 8%, max 50k từ 250k
 • LARO55K99 giảm 55k đơn từ 500k
 • LARO99 giảm 85k đơn từ 750k
 • VICHY99 giảm 80k đơn từ 750k
 • VICH12099 giảm 120k đơn từ 1m
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
 • Cơ hội sở hữu quà tặng lên tới 7m

Săn voucher các khung giờ.

Omo Comfort
 • HCULV99 giảm 12%, max 100k từ 189k
 • HCULV09 giảm 8%, max 50k từ 199k
 • Cơ hội sở hữu quà tặng lên tới 33m
 • Săn sp đặc biệt với giá 1k
 • Ưu đãi mua kèm deal 0đ
.

————> SHOPEE GAME <————