Bata ưu đãi tới 70% toàn bộ cửa hàng.

Thời hạn: 12/07/2020

Điều kiện: áp dụng trực tiếp tại hệ thống cửa hàng


>> Tổng hợp ưu đãi đặt hàng thời trang hấp dẫn

>> [NowFood] Săn món 1 đồng vào Thứ 3 hàng tuần