Từ hôm nay, khi nhập mã BEPROUD, bạn sẽ nhận được:

  • Ưu đãi giảm 20% trên một chuyến đi beBike/beCar bất kì (tối đa 80.000 VNĐ).
  • Thời gian áp dụng: Từ 23/06 đến hết 30/06/2020.

>> Xem thêm: Tổng hơp mã giảm giá gọi xe khác