Nhập mã: ANONHA – giảm 46K cho hóa đơn từ 100K.

Thời gian: 24/03 – 31/03/2020.

Địa điểm áp dụng: khu vực Hồ Chí Minh

Số lượng coupon có giới hạn.

Xem thêm: Tổng hợp mã giảm giá, khuyến mãi Baemin tháng 3 2020