Ngày 2/12, Callia giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm.

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 50% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Callia và mua online qua website
  • Không đổi, trả hàng mua trong chương trình
  • Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác
  • Áp dụng trong 02/12.

Hệ thống cửa hàng của Callia>>

[Cyber Monday] Laneige giảm giá đến 50% trên Yes24