Dairy Queen khuyến mãi mua 1 tặng 1 với kem hộp vị tùy chọn với 5 vị (79K/hộp).

Ưu đãi áp dụng khi mua mang về.

Thời gian: Duy nhất ngày 30/08/2020


>>Xem toàn bộ ưu đãi ăn uống cập nhật mới nhất