Thời gian: Từ 15/01-23/01
Mức giảm: 25%
Điểm điểm: Áp dụng tại D’Art Hàng Vôi và Tôn Thất Tùng

image

Nguồn: D’art chocolate


Điều kiện ưu đãi
  • Áp dụng tại D’Art Hàng Vôi và Tôn Thất Tùng

XEM THÊM: Tổng hợp ưu đãi sắm Tết 2020 | Khuyến mãi cuối năm 2019