Ưu đãi khi đặt phòng khách sạn Oyo  trên Website/Ứng dụng Lazada:

– Ưu đãi 1: Giảm 50% tối đa 800.000 VND áp dụng khi đặt 1 phòng và tối đa 2 đêm tại ứng dụng OYO.

– Ưu đãi 2: Giảm 500.000 VND khi đặt phòng trên 800.000 VND, áp dụng khi đặt 1 phòng và tối đa 2 đêm tại ứng dụng OYO.

– Ưu đãi 3: Giảm 300.000 VND khi đặt phòng trên 500.000 VND, áp dụng khi đặt 1 phòng và 1 đêm tại ứng dụng OYO.

LINK CHI TIẾT

Áp dụng cho toàn bộ khách sạn OYO tại Việt Nam.

Không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác.

Mỗi Khách hàng được tối đa 01 (một) lần/ mỗi ưu đãi. HSD: 30/6/2020

Các ưu đãi đặt phòng khác >>