Nhận game The Messenger free tại Epic Games từ ngày 14 – 21.11
Những việc bạn cần làm đó là đăng ký tài khoản Epic Games, sau đó tải Epic Games Launcher
Cuối cùng là nhận game nhé