Áp dụng đối với 100 đơn hàng đầu tiên ngay trên Fahasa