Chỉ cần truy cập ngay website Fahasa, lựa chọn sản phẩm bạn muốn mua & thực hiện thanh toán bằng ví AirPay. Bạn sẽ được áp dụng giảm 100% trên đơn hàng với chi tiết như sau:

DÀNH CHO BẠN MỚI:

  • Ưu đãi giảm 100% tối đa 50K cho đơn hàng từ 50K trở lên.

  • Giảm ngay 100% tối đa 50K khi thanh toán bằng Ví AirPay cho giao dịch có giá trị từ 50K trở lên.

  • Lưu ý: Ưu đãi bạn mới áp dụng tối đa 01 lần/khách hàng, khi lần đầu thực hiện liên kết ví AirPay với tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch thanh toán lần đầu tiên tại website Fahasa.

DÀNH CHO BẠN THÂN:

  • Ưu đãi giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 0 đồng.
  • Chỉ cần nhập Mã “AIRPAYALL” tại mục Coupon.

  • Lưu ý: Ưu đãi bạn thân áp dụng tối đa 02 lần/khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình, dành cho tất cả khách hàng ví AirPay thực hiện giao dịch thanh toán tại website Fahasa.

Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 10/12/2020 tới hết 31/01/2021.

Chi tiết website Fahasa: Mời bạn truy cập tại https://www.fahasa.com/