Ưu đãi từ Film+: Giảm giá 50% cho 02 Phim Có Phí mỗi tháng (phim bất kỳ) áp dụng cho Khách hàng thanh toán bằng thẻ Tín dụng VPBank.

Thời gian: Từ 01/11/2019 đến 31/10/2020

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng cho tài khoản Fim+ chưa từng được liên kết và thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế.
  • Khách hàng liên kết Thẻ Tín dụng vào tài khoản Fim+ thỏa mãn điều kiện trên và duy trì liên kết trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi.
  • Để tránh nhầm lẫn, việc ngắt liên kết Thẻ Tín dụng và liên kết lại với tài khoản Fim+ sẽ được xem là không đáp ứng điều kiện này.
  • Khách hàng phải thanh toán các Phim Có Phí được ưu đãi bằng Thẻ Tín dụng.
  • Việc giảm giá trong Chương trình ưu đãi không áp dụng cùng các chương trình giảm giá hay khuyến mại khác của Fim+
  • Các ưu đãi tại Thỏa thuận này không được chuyển nhượng, quy đổi thành tiền mặt hoặc phương thức thanh toán khác.

Xem thêm: [Sendo] Tuyệt đỉnh xem phim – Hoàn tiền đến 50% giá vé
Rạp chiếu phim quốc gia giảm 20% thanh toán quét VNPAY