– Game máy tính Call of Duty đang giảm giá tới 36%, tiết kiệm tới gần 500K
Thời gian: 10/02/2020

*Nguồn: Gamesplanet


Điều kiện ưu đãi

XEM THÊM: [Gamersgate] Lovecraft’s Untold Stories giảm 85%