• Bước 1: Mở Grab , vào Gói Hội Viên/ Subscription
  • Bước 2: Tìm và chọn gói Gói Tiết Kiệm GrabCar

62076988_861858737497655_3265989390685437952_n.jpg

  • Bước 3: Chọn Xem gói / View Plans
  • Bước 4: Chọn Mua gói hội viên này/ Get this plan
  • Bước 5: Xác nhận giao dịch/ Confirm
  • Bước 6: Kiểm tra các gói hội viên đã mua trong mục Ưu đãi của tôi/ My Rewards

>> Xem thêm: Tổng hợp mã giảm giá Grab tháng 3/2020 – GrabBike, GrabCar, Grabtaxi