Gói tổng hợp ALL70 cho 30 ngày tiết kiệm đến 1,700,000đ

Với mức giá 800,000đ/ 30 ngày, bạn sẽ có:

  • 30K x 40 chuyến Grab Bike
  • 40K x 20 chuyến Grab car
  • 50K x 10 đơn hàng Grabfood

Chỉ cần mở ứng dụng Grab > Tài khoản > Gói hội viên > Chọn gói tổng hợp 30 ngày là đăng ký được.

>> Xem thêm: Tổng hợp mã giảm giá Grab tháng 3/2020 – GrabBike, GrabCar, Grabtaxi