Lưu ý:

  • Áp dụng cho dòng trà nguyên chất kết hợp milk foam
  • Chương trình áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua hotline của cửa hàng
  • Không áp dụng khi đặt qua ứng dụng giao hàng (Grab, Now, Baemin…)
  • Không áp dụng với các CTKM khác
  • Chương trình áp dụng duy nhất ngày 29/11/2019
  • Không áp dụng khi tích điểm qua app
  • Không áp dụng khi thanh toán Momo