Từ ngày 15/11 đến 15/12/2019 , khách hàng LẦN ĐẦU kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab với thẻ Ghi nợ nội địa (ATM) phát hành bởi ngân hàng Agribank và hoàn thành ít nhất 1 giao dịch nạp tiền từ 20.000đ vào Ví sẽ nhận được ưu đãi GrabCar/GrabBike đồng giá 1.000đ suốt tuần.
Lưu ý:

  • Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar/ GrabBike trên toàn quốc.
  • Ưu đãi áp dụng cho khách hàng thanh toán dịch vụ GrabCar/ GrabBike qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.

Xem thêm: Loship ra mắt Lo-xe – Đồng giá 10K mọi chuyến xe ôm