• Thanh toán hóa đơn có giá trị từ 200.000đ đến dưới 1.000.000đ, nhận hoàn tiền 50.000đ và gói ưu đãi trị giá 100.000đ.
  • Thanh toán hóa đơn có giá trị từ 1.000.000đ trở lên, nhận hoàn tiền 100.000đ và gói ưu đãi trị giá 100.000đ.
  • Ngoài ra, khách hàng cũ khi thanh toán hoá đơn qua Ví sẽ nhận ngay ưu đãi trị giá 100.000đ.

Xem chi tiết tại đây>>

Gói ưu đãi trị giá 100.000đ bao gồm:

  • Ưu đãi 40.000đ x 1 đơn hàng GrabFood
  • Ưu đãi 40.000đ x 1 chuyến GrabBike/ GrabCar .
  • Ưu đãi 20.000đ x 1 lần nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp .

Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/09 đến 30/10/2019