Đến hết 29/2/2020, với mỗi giao dịch thanh toán thành công từ 100.000 VNĐ trở lên trên ứng dụng Grab bằng thẻ tín dụng MB Visa hoặc MB JCB, chủ thẻ sẽ được 1 mã ưu đãi Grab trị giá 20.000 VNĐ đế sử dụng cho lần giao dịch kế tiếp.

Điều kiện áp dụng:

  • Không giới hạn số lượt nhận ưu đãi đối với một chủ thẻ.

  • Áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ.

  • Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng với các giao dịch chi tiêu thành công cho dịch vụ: GrabCar, GrabCar Plus, GrabBike, GrabBike Premium, GrabTaxi trên Ứng Dụng Grab.

  • Mã code ưu đãi được gửi tự động trên ứng dụng Grab cho chủ thẻ đạt điều kiện.

  • Code ưu đãi chỉ áp dụng cho loại dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabBike, GrabBike Premium, GrabTaxi, GrabExpress trên Ứng Dụng Grab.

Xem thêm: Tổng hợp mã giảm giá Grab tháng 2/2020 – GrabBike, GrabCar, Grabtaxi