Giám 50% trên tổng hoá đơn, tối đa 150k/hóa đơn

  • Chỉ áp dụng khi đặt qua hotline 1900 9480
  • Không áp dụng đồng thời các chương trình khác

Thời gian: Duy nhất 30.11

Hệ thống cửa hàng >>

Website: http://otokechicken.vn/