Bobapop hoàn tiền 50% (tối đa 20K) khi thanh toán bằng ví Moca của Grab.

Áp dụng duy nhất trong ngày 23/08/2020.


>>Xem thêm các ưu đãi khác từ Grab