ViettelPay hoàn tiền 20% giá trị thanh toán cho 01 giao dịch thanh toán tiền điện trong tháng đầu tiên (tối đa 50.000 đồng/Thuê bao/ Tháng).

Trong 2 tháng tiếp theo, hoàn tiền 10% giá trị thanh toán nếu Khách hàng tiếp tục thanh toán tiền điện cho mã tiền điện tháng trước, tối đa 25.000 đồng/ Thuê bao/Tháng. Áp dụng KM cho 01GD/tháng.

Thời hạn: 31/12/2021

Chi tiết ưu đãi:
  • Tiền khuyến mại sẽ được cộng cho khách hàng chậm nhất trong vòng 72 giờ sau khi giao dịch được thực hiện thành công.
  • Khách hàng hủy và đăng ký lại ViettelPay trong thời gian triển khai chương trình không được hưởng khuyến mại.
  • Khách hàng không được hưởng đồng thời các chương trình khuyến mại trên cùng 01 giao dịch.
  • Mỗi khách hàng được hưởng khuyến mại cho 1 mã hóa đơn tiền điện duy nhất trong suốt thời gian khuyến mãi.
  • Mỗi khách hàng với 01 số thuê bao liên kết 01 thẻ ngân hàng được hưởng 01 lần khuyến mại. Trường hợp TB liên kết nhiều thẻ hoặc thẻ liên kết nhiều thuê bao cũng chỉ được hưởng 01 lần khuyến mãi.
  • CTKM không áp dụng cho các KH đã tham gia các chương trình: Trả sau chiết khấu 20%, Internet/ Truyền hình Viettel chiết khấu 20%, Data 30% và CTKM thanh toán tiền điện chiết khấu 20%.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm trước dự kiến khi hết số lượng khuyến mại.

>>Xem thêm các khuyến mãi khác khi thanh toán hóa đơn dịch vụ trực tuyến