Hoàn tiền ngay 25%: với Delivery Now, Baemin, Loship. Tối đa 30.000VNĐ, áp dụng cho các giao dịch từ 01/04/2020 đến 15/05/2020

  • Khách hàng cần nhắn tin theo cú pháp VPB NOW(hoặc BAEMIN, LOSHIP) gửi 8149 để được hưởng ưu đãi.

Hoàn tiền ngay 10%: với Apple.com (Itunes), Netflix, Spotify. Tối đa 100.000VNĐ, áp dụng cho các giao dịch từ 01/04/2020 đến 01/07/2020

  • Khách hàng cần đăng ký cú pháp VPB GIAITRI gửi 8149 hoặc gọi Tổng đài 247 để hưởng ưu đãi tại các đối tác Apple.com/Netflix/Spotify.