Hoàn tiền 11% , tối đa 1.100.000 VND cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank thông tin tài khoản ứng dụng Sacombank Pay (đã liên kết xác thực) để mua sắm online từ 09 – 11/11/2019

  • Áp dụng cho giao dịch mua sắm từ 1.100.000 VND

  • Trước khi giao dịch mua sắm, khách hàng đăng ký tham gia chương trình bằng cách SMS tới số 8149 (phí 1.500 VND) với cú pháp THE SALE1111 <4 số cuối của số thẻ tín dụng/số tài khoản Sacombank Pay>

  • Áp dụng cho 750 khách hàng đầu tiên có giao dịch mua sắm thỏa điều kiện. Mỗi khách hàng được hoàn tiền 1 lần.


Xem thêm: Watch World giảm tới 1.050.000 đồng khi tải app VinID