IVYModa giảm giá 30% toàn bộ sản phẩm Men – Moda và bộ sản phẩm KID cũng được giảm 20% tất cả.
Thời gian: Từ 02/01/2020 tới khi có thông báo kết thúc

*Nguồn: IVYModa

Xem và mua sản phẩm IVYModa Online tại đây

Hệ thống cửa hàng của IVYModa


XEM THÊM: