Swensen’s khuyến mãi đồng giá 35k các vị kem:

  • Trà Sữa Matcha Cream Cheese
  • Bravo Sundae
  • Mango Panda Sticky Rice Bingsu

Thời gian: đang diễn ra, kết thúc khi có thông báo

*Nguồn: Swensens


XEM THÊM: BHD tặng voucher The Coffee House khi mua combo bỏng nước