– Swensen’s giảm 50% kem hộp Quart bất kỳ khi đặt qua GoFood
– Thời gian: Đến 26/02