Nội dung: Khách hàng đến mua 01 vé xem phim “Nắng 3”, được tặng ngay một ly phim ngẫu nhiên tùy theo số lượng hiện có ở mỗi rạp.

Thời gian: Từ ngày 12.05.2020 đến khi hết quà

Áp dụng hệ thống Lotte Cinema trên toàn quốc.


Xem thêm:Tổng hợp ưu đãi vé xem phim CGV, BHD, Galaxy Cinema, Lotte Cinema, CineStar mới nhất

Lotte Cinema free popcorn khi mua 2 vé xem phim