Ngoài grab hay goviet ra thì thỉnh thoảng đi VATO cũng giảm oách phết :v

Nhập mã VATOBIKE18 giảm 30% ( tối đa 10,000đ ) x 2 chuyến VATO Bike mỗi ngày
Nhập mã VATOCAR18 giảm 30% ( tối đa 20,000đ ) x 2 chuyến VATO Car mỗi ngày.

Chú ý là cần vào mục khuyến mãi để áp dụng mã.
-Mỗi người chỉ xài được tối đa 2 chuyến cho mỗi loại dịch vụ trong ngày.
-Ưu đãi áp dụng cho mỗi tuần.
-Ưu đãi có giới hạn, và hạn là bất cứ lúc nào trong 2 tuần đầu tháng 5 nhé các bạn chẻ.

Tải app và check ở đây nè:
Tải app cho Android
Tải app cho iOS

Xem thêm mã giảm giá gọi xe grab hôm nay ở đây nha.