Từ ngày 2/12 đến ngày 8/12, NEM fashion giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm

image

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 50% toàn bộ sản phẩm
  • Mua 01 tặng 01 dòng NEM Luxury Limited
  • Hoàn tiền lên đến 500k với hóa đơn từ 2.000k:
    Hoàn tiền 300k cho hóa đơn 2.000k
    Hoàn tiền 500k cho hóa đơn 3.000k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống NEM và mua online
  • Áp dụng từ 02/12 đến khi có thông báo kết thúc (8/12).

Hệ thống cửa hàng của NEM fashion>>

Emspo đồng giá từ 99k toàn bộ sản phẩm