image
Đồng giá 20k qua Food Delivery Now, áp dụng với cốc size M ( trừ trà kem mặn, dòng series đường đen và bánh…)
Nhập mã SIEUHOIFA giảm thêm 20k
Áp dụng tại Feeling Tea khu vực Hà Nội
Áp dụng trong 08/11.

Toocha hoàn tiền đến 45% khi thanh toán Momo