Voucher thỏa thích – giảm giá kịch sàn với hàng loạt mã giảm giá dưới đây:

  • Nhập mã FOODDAY: Giảm 40% tối đa 50K cho đơn hàng từ 60K áp dụng quán chọn lọc
  • Nhập mã DAIHOINOW: Giảm 40K áp dụng cho đơn hàng từ 130K áp dụng quán chọn lọc
  • Nhập mã TOTDINH40: Giảm 40% tối đa 20K áp dụng quán chọn lọc (thanh toán qua AirPay)
  • Nhập mã TOTDINH19: Giảm 35% tối đa 20K áp dụng quán chọn lọc (thanh toán qua AirPay)
  • Nhập mã BANMOI: Giảm 20K áp dụng cho khách hàng mới đặt qua NowFood Shopee
  • Nhập mã BANMOI99: Giảm 20K chỉ từ 11:00 – 12:59 áp dụng cho khách hàng mới
  • Nhập mã BANMOI99AP: Giảm 40K chỉ từ 11:00 – 12:59 áp dụng cho khách hàng mới (Thanh toán qua AirPay)
  • Nhập mã NOWXU: Hoàn 30% tối đa 50K xu áo dụng cho đơn hàng từ 99K áp dụng cho quán đối tác

>>Xem toàn bộ mã giảm giá Shopee cập nhật mới nhất Tháng 9