Nhập mã: OYOVPBANK: Giảm 50%, tối đa 800k khi đặt phòng khách sạn tại website: https://www.oyorooms.com/vn/ hoặc ứng dụng OYO khi thanh toán bằng thẻ VPBank

Thời gian: Từ 01/03/2020 – 30/06/2020