Mở ứng dụng NOW, chọn món yêu thích và nhập mã: PHUCLONG35 giảm 35.000Đ cho hóa đơn từ 100.000Đ.

Thời gian áp dụng: 26/03 – 31/03/2020

Địa điểm áp dụng: toàn quốc.

Số lượng coupon có hạn.